Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

İlketap Etiket

Sürdürülebilirlik

İLKETAP, faaliyetlerini çevreye sorumlu şekilde yapmaya ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumaya kendisini adamıştır.

Bizler sürekli, süreçlerimizi iyileştirmeye, kalitemizi geliştirmeye ve çevreyi gelecek nesiller için sağlıklı bir şekilde koruyarak küresel kaynakların yönetimindeki sorumluluğumuza dair taahhütlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.

Etiket çözümlerinin minimum çevre etkisiyle tasarlanması

Sınırlı karbon iziyle mümkün olan bütün malzemeleri tercih etme ve kullanma

Doğal kaynak kullanımlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı

Doğal kaynak yönetimi konusunda farkındalığın arttırılması ile ilgili çalışmaların yapılması

Enerji tüketimini ve sarf maddelerini azaltmak için calismalar yapilmasi.(daha ince ve geri dönüşümlü malzeme kullanımı)

Ormansızlaştırmaya karşı tamamen gönüllü olarak, bu konuda çalışmalar yapmayı,

Kendi dalımızda tedarik ettiğimiz malzemelerin yüksek riskli bölgelerini tanıyarak yapılabileceklerin değerlendirmesinin sağlanması

Ayrıca atık materyallerimiz için uygun işlem tesisleri bularak yerel geri dönüşümcülerle beraber çalışmaktayız.

Sürdürülebilirliğin ortak bir sorumluluk olduğunun bilincinde olarak ILKETAP ETIKET, çalışmalarının tamamına çevreye duyarlı çözümleri entegre etmektedir. Amacımız, karbon izlerinin azaltılmasına ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN;

Çevresel etkilerimizi 10 yıl içinde %30 azaltmayı

Bizim alanımızı kapsayan yasaları ve teknolojiyi yakinen takip ederek sürdürülebilirliğimize faydalar sağlayabilmeyi hedefliyoruz.